OK
  Panasonic  نمایندگی آوایا  نمایندگی یونیدن  نمایندگی پاناسونیک    باطری اصلی بیسیم پاناسونیک     باتری اصلی بیسیم پاناسونیک    سانترال پاناسونیک   فکس پاناسونیک   تلفن پاناسونیک  Panasonic PMM در ایران
 
 نرم افزارها و پکیج های آموزشی پاناسونیک :
Panasonic 
 Panasonic 
1.  KX-TDA0300

   نرم افزار PC CONSOLE


  
قیمت:  تماس بگیرید

 


 2.  KX-TDA0350

نرم افزار PC PHONE


قیمت:  تماس بگیرید
 


 3. نرم افزار محاسبگر آرتا تحت شبکه ای  (ایرانی)

این نرم افزار به شما امکان میدهد تا ریز مکالمات تمامی مکالمات را داشته باشید. مانند اینکه هر کدام از داخلی ها در چه ساعتی و از کدام خط با چه شماره ای تماس گرفته و چه مقدار مکالمه انجام داده اند و هزینه مکالمه چقدر شده است.


قیمت:  تماس بگیرید
 


4. نرم افزار محاسبگر آرتا یک یوزره  (ایرانی)

این نرم افزار به شما امکان میدهد تا ریز مکالمات تمامی مکالمات را داشته باشید. مانند اینکه هر کدام از داخلی ها در چه ساعتی و از کدام خط با چه شماره ای تماس گرفته و چه مقدار مکالمه انجام داده اند و هزینه مکالمه چقدر شده است.


قیمت:  تماس بگیرید
 


 5. پکیج آموزشی  KX-TDA30/100/200/600  (انگلیسی و فارسی)     از طریق کامپیوتر

شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی از طریق گوشی - سی دی راهنمای اپراتوری مرکز تلفن - سی دی تمامی نرم افزارهای برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید

 


 6. پکیج آموزشی  KX-TDA30/100/200/600  (انگلیسی و فارسی)     از طریق تلفن

شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی از طریق گوشی - سی دی راهنمای اپراتوری مرکز تلفن - سی دی تمامی نرم افزارهای برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید

 


7. پکیج آموزشی  KX-TVM50 / 200  (انگلیسی و فارسی)
KX-TVM200 
شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی از صندوق صوتی به همراه  نرم افزار برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید
 


8. پکیج آموزشی  KX-TD500  (انگلیسی و فارسی)

شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی و سی دی کاتالوگ و نرم افزار برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید
 


9. پکیج آموزشی  KX-TD1232  (فارسی)

شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی و سی دی کاتالوگ و نرم افزار برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید
 


 10. پکیج آموزشی  KX-TA308 / 616  (فارسی)

شامل سی دی راهنمای برنامه ریزی و سی دی راهنمای اپراتوری و سی دی کاتالوگ و نرم افزار برنامه ریزی از طریق کامپیوتر


قیمت:  تماس بگیرید
 


11. پکیج آموزشی  VOIP   (جدید)

آموزش نصب دو مرکز تلفن سری TDA از طریق اینترنت


قیمت:  تماس بگیرید
 


 
 
 irpanasonic.com   -   irpanasonic.ir  -  panasonic.co.ae  -  panasonic.ae  -  oskueistore.com  -  Avaya.ir  -  Novincom.com - سیسکو - روتر - سوئیچ - سوییچ - آوایا - cisco